Errata till Gondica


Mekanismkonstruktion
Mekanurgiexemplet på sidan 100 i Gondica innehåller några fel. Här är den korrekta versionen:

Mekanurgen Bardus (Mekanurgi 4T+2) vill konstruera en egen fallskärm, en som helst är bättre än de som det redan finns publicerade beskrivningar av.

Han börjar med att formulera en bra teori. Detta tar 1T veckor. Bardus’ spelare Johan slår 3. Sedan slår han ett Mekanurgislag med svårighet 8. Slaget blir 18 – perfekt. Nu kan Johan välja en bonuseffekt och han tar 1T extra i TIL, vilket han antecknar. TIL-slaget blir 8, vilket Johan antecknar.

Nästa steg är att göra en ritning. Detta tar 1T dagar och Johan slår 4. Sedan slår han ett Mekanurgislag med svårighet 12. Slaget blir 14. Detta ger ett TIL-slag på 1T, varvid Johan slår 3 och antecknar detta.

Sedan följer materialanskaffningen.

Slutligen ska Bardus tillverka sin första fallskärm. Detta tar 1T veckor och Johan slår 4. Sedan slår han ett Mekanurgislag med svårighet 12. Slaget blir 15. Detta ger ett TIL-slag på 1T, varvid Johan slår 2 och antecknar detta. Fallskärmen är nu klar, efter 7 veckor och 4 dagar kontinuerligt arbete. Dess TIL är 8+3+2=13 snäpp, dvs 4T+1.

Johan har nu antecknat följande:

Bardus’ fallskärm
Teori, bonuseffekt: 1T extra i TIL (TIL = 8 snäpp)
Ritning (TIL = 3 snäpp)
Konstruktion (TIL = 2 snäpp)
Fallskärmens TIL: 13 snäpp / 4T+1
Tillverkningstid (prototyp): 7 veckor, 4 dagar
Tillverkningstid (serietillverkning): 1 vecka
Kostnad: 100 d

En tid därefter är Bardus ute och flyger varmluftballong tillsammans med ballongkonstruktören Vikrat. Ballongen hamnar i ett våldsamt oväder och börjar slitas sönder. Bardus kastar sig då ut för att rädda sig i fallskärm. Spelledaren bedömer att det är läge att testa fallskärmens tillförlitlighet, eftersom väderförhållandena är så usla. Han slår fast att vädrets svårighetsgrad är S16. Johan slår då ett S-slag med 4T+1 (fallskärmens TIL) – 17! Fallskärmen klarar påfrestningarna och går inte sönder. Sedan måste Bardus slå ett S-slag för sin Fallskärmsfärdighet (3T+1) för att landa utan att skadas. Ånyo bedömer SL att svårighetsgraden är 16. Johan slår 12, vilket innebär att SL bedömer att Bardus får lindriga skador i benen i samband med en omild landning i hård vind.

Vikrats fallskärm har TIL 3T och slaget blir 12. SL bedömer att dess linor trasslar ihop sig varpå Vikrat störtar hjälplös mot en säker död. (Enda räddningen skulle vara att spendera en virtuspoäng. enligt fallskadereglerna.)

Bardus blev omskakad av det inträffade och vill förbättra sin fallskärm. Johan slår 1T och det visar sig att förbättringsförsöket tar 3 veckor. Han slår ett Mekanurgislag som lyckas och väljer då bonuseffekten 1T extra i TIL. Han slår sedan 1T och får 4. Fallskärmens TIL ökar till 17 snäpp. Han antecknar detta vid "ritning".

Bardus’ fallskärm (med en förbättring)
Teori, bonuseffekt: 1T extra i TIL (TIL = 8 snäpp)
Ritning (TIL = 3+4 snäpp) Ett extra förbättringsbonuseffekt
Konstruktion (TIL = 2 snäpp)
Fallskärmens TIL: 17 snäpp / 5T+2
Tillverkningstid (prototyp): 7 veckor, 4 dagar
Tillverkningstid (serietillverkning): 1 vecka
Kostnad: 100 d

Ornipter
Ett spelvärde saknades i beskrivningen av orniptern på sid 103: den har TÅL 20. Samma värde gäller för drakorniptern.

Fauner som mystagoger
En faun kan bli mystagog genom att köpa fördelen Mystagog-talang och får då grundegenskapen MEP/E på samma sätt som en människa. Teoretiskt skulle en faun kunna bli aristosof, men inga sådana kända fall existerar.

Helande-sejd
I exemplet i beskrivningen av völvans Helande på sid 127 ska orden "Han får en åttadagarskur och" strykas. Tärningsslaget blir fortfarande 13.

Saknade för- och nackdelar
I samband med redigering av Gondica föll några poster bort när det gäller fördelar och nackdelar.

Gentjänster (1 EP per styck)
En viss person som rollpersonen känner är skyldig honom en eller flera betydelsefulla gentjänster. Tidigare har spelarens rollperson gjort någonting för att bistå den där personen. Spelaren och SL bestämmer gemensamt exakt vad det rörde sig (omfattning och antal). På detta sätt får båda en hum om gentjänsternas rimliga storleksordning. Exakt vilka gentjänster som spelarens rollperson kommer att begära beror givetvis på hur spelet utvecklas.

Kontaktnät
Är exakt samma sak som Bundsförvanter. Tabbe i redigeringen.

Stympad (+15 EP)
Rollpersonen saknar en viktig kroppsdel som en hand, en arm eller ett ben (att sakna en eller två fingrar är inte nog). Detta är en vanlig nackdel för yrkessoldater och tjuvar ("tredje resan tjuv miste högra handen" står det i många termaliska lagböcker).

Våghals (+10 EP)
Rollpersonen njuter av att utföra riskfyllda handlingar.

Bekymmer i Sverox 9
I äventyret Bekymmer i Sverox 9 har Elirba av misstag fått Ugrits grundegenskaper och färdigheter och Ugrit Elirbas.