Gondica FAQ

Fråga: Hur kommer det sig att vedingarna använder ordet "paráás" för kentaurer?

Svar: Ordet "paráás" är egentligen lånat från zaki. Under Kejsareran bodde termalierna i östra Digerveden och på de termaliska öarna, medan vedingarna bodde i västra och norra Digerveden. Nordvästra Vidonia befolkades bland annat av en del zaki-talande ryttarstammar*. Dessa stammar kallade sig "farasi", vilket blev "paráás" i vedingarnas mun (deras språk tillåter inte att ord inleds med "f"). Under Svärdseran överfördes sedan ordet till att beteckna kentaurerna.

*Zaki-stammarna termaliserades under Svärdseran - men de behöll en del av sin egenart och det är därför tegriska är en så säregen dialekt av termali.


Fråga: Vad heter kentaurernas språk? Vad kallar de sig själva? 

Svar: Kentaurerna använder ordet "ryzgardili" för sitt språk,vilket betyder "vindspråk". Termalierna kallar språket "kentauriska".

Kentaurerna namn på sig själva är "ryzgarinsanlarï", vilket betyder "vindfolk".

Kentauriska ord har ungefär samma betoning på alla stavelser. Eventuell betoning används för att markera det mest betydelsefulla.


Fråga: Varför förbannar Kimon Megalos Ser Sa¢?

Svar: Ser ledde en allians av mänskliga och minotauriska bergsstammar ned i floddalarna och upprättade på detta sätt Zagrosia. Han hade förespeglat minotaurerna att de skulle vara jämbördiga partners med hans egna stamfränder i det nya riket, men han lurade dem i slutänden. Istället allierade sig Ser med samarbetsvilliga ädlingar från de bhakrit-talandefolken, medan minotaurerna fick en andraplansroll. De klarade helt enkelt inte av Sers machiavelliska maktspel.


Fråga: I nordvästra Vidonia längs kanten av Kentaurstäppen ligger ett till synes obebott område där det inte finns några länder utritade. Vad finns det egentligen där?

Svar: Detta är Vidonias gränsmark mot stäppen. Där bor inga människor, eftersom kentaurerna enkelt kan bränna och plundra en bosättning. Gränsmarken är sålunda fullständigt obebodd vildmark. Området är milt kuperat och består i stor utsträckning av öppen terräng, med utspridda skogar, främst med lövträd. Här och var finns också stora avsnitt som är täckt av snåriga buskage. Det finns gott om jaktvilt, t.ex hjortar och antiloper, så resenärer kan enkelt skaffa föda. Kentaurerna beger sig normalt endast in i gränsmarken när de ska på krigståg mot Vidonia. I övrigt rymmer den föga av intresse för dem.


Fråga: När man har spetsat en biofag på en påle så den är paralyserad, kan man hugga huvudet av honom omedelbart istället för att vänta in morgonen?

Svar: Det går utmärkt att hugga av huvudet på direkten. Man måste däremot invänta morgonen i lägen då man inte har tillgång till lämpliga huggverktyg.


Fråga: Hur vet man hur allvarlig en permanent skada är?

Svar: Permanent skadeeffekt innebär att den skadeeffekt som anges ovanför raden. Misslyckat skadeslag inte försvinner i samband med läkning.

Exempel:
-1T på alla färdighets- och grundegenskapsslag.
Misslyckat/inget läkeslag: Permanent skadeeffekt

Om skadeslaget i detta fall misslyckas fortsätter rollpersonen att ha ett avdrag på -1T på alla färdighets-/grundegenskapsslag för gott (det finns dock magiska botmedel även mot permanenta skador.)


Fråga: Får en person som botats från teratofili behålla de permanenta grundegenskapshöjningarna?

Svar: Nej, de påverkade grundegenskaperna återgår till sina normalvärden.


Fråga: Hur kan kentaurerna inta en stad när de inte kan använda stormstegar?

Svar: Storkhanen hyr in mänskliga specialister på belägringskonst och artilleri. Han betalar dem väl i klingande guldmynt och ser till att de lever i allsköns välmåga i hans härläger. I gengäld kräver han fullständig lydnad av dem. Artilleristernas uppdrag är att rasera befästningsverken och i största allmänhet ödelägga staden i syfte att knäcka försvararnas kampvilja.


Fråga: Har hieroforen i Vertiod några särskilda egenskaper nu när han är profet?

Svar: Ja, han förstår och talar alla språk som finns eller har funnits på Gondica. Detta är något som sker instinktivt. Däremot innebär detta inte att han kan namnge eller placera ett språk geografiskt när han hör det. Förmågan omfattar även skrift och alfabeten.

Han är också oerhört skicklig på att uppfatta om någon ljuger i hans närvaro (Viljestyrka S8). Om han avslöjar en lögn, medför detta dock inte att han vet vad sanningen är.

Slutligen får han av och till visioner av sådant som håller på att ske eller kommer att ske. Detta är inte en förmåga som han kan kontrollera, utan visionerna kommer när de kommer. Visionerna hjälper honom ofta när han ska fatta betydelsefulla beslut.

Spelledaren kan ge hieroforen ytterligare profetiska egenskaper om han så önskar. De ska dock hanteras som något mystiskt och svårbegripligt, eftersom termalierna uppfattar dem på detta sätt.