Dödens färg
  är grön
Mord och fler
  visor
Dödliga
  planer
Nygard
Blå Flundran
Bekymmer

I en död poets
  sällskap