GONDICA
Gondica är ett actioninriktat fantasyrollspel i en heroisk spelvärld. Spelsystemet uppmuntrar cineastisk handling i bästa Errol Flynn-stil och spelarnas rollpersoner kan med tiden bli vittberyktade hjältar som färdas vida på jakt efter ära och rikedom. Spelvärlden Gondica är dynamisk, komplex och färgstark med många spännande högkulturer.

Pris: 249:-


BESTIARIUM
Bestiariet är på 48 A4-sidor och innehåller ca 50 djur och odjur från olika delar av Pangaia. Dessutom finns det med regler för hur man utkämpar sjöslag mellan skepp och sjöodjur och anvisningar hur aristosofiska styggelser bör hanteras av spelledaren.

Pris: 149:


ABYSSOS
Abyssos skildrar de enorma urgrottorna i planeten Gondicas underjord, ett säreget kosmos byggt av sten, eld och mörker. Modulen innehåller bland annat regler och magi för underjordsutforskning samt tre nya intelligenta folkslag: de civiliserade cykloperna, de primitiva troglodyterna och de vilda harpyorna.

Pris: 179:-


ROLLFORMULÄR
Dubbelsidiga rollformulär till Gondica-rollspelet. Block om 30 formulär.

Pris: 79:-