Fristående:
Den som väntar
  på något gott
Ett liv för ett liv
Free Haven
Brev till Edna
Efter många
  långa år
Ett parti poker
Uppgörelsen
Pale Riders

En mördares
samvete:

Santa Fé Trail
Sonora
Caborca

Ciudad Juarez
Kansas City

Elkhorn
Bröderna
  Stevenson

Döden drog
  förbi...

Sarah

Russel Boyd:
Den som
  söker skall
  finna
I en vit vinter