Formulärsarkiv


Längst bak i Westerns grundregler finns ett antal bilagor för att underlätta för spelledaren. De som är mest praktiska att ha tillhands under spelets gång lägger vi nu upp här också, eftersom fler idag har tillgång till internet, dator och skrivare än till kopiator.

Vad har hänt?
Träffigurer
Spelledarpersonsformulär
Stridsformulär
Western rollformulär Rollformulär

Dessutom har vi tagit fram ett speciellt 1-sidigt rollformulär som vi använder vid konvent. Du kan ladda hem det här:

1-sidigt rollformulär

Vill du ha fler träffigurer? Kolla in dem här!

Fler träffigurer