Syndare omvänd dig! Den som förnekar Herren kommer att få möta Hans vrede på den yttersta dagen. Ödeläggelse skall drabba de ogudaktiga. Låt inte detta hända dig. Ännu är det inte för sent, ännu kan du vända åter till den rätta tron och den smala vägen. Bekämpa inte Herren, avvisa inte hans gåvor. Släpp in Jesus Kristus Guds Son i ditt liv. Låt honom frälsa dig.
Himmelske Fader, räck mig din hand i denna prövningens stund och led mig på rätt väg. Låt mig få känna din styrka och bli din rättfärdighets verktyg.

Utrustningspaket
Revolver + 20 patroner, betsel, sadel, sadelväskor, enkelhölster, bestick, bibel, handgjort fickur, filt, kaffepanna, krucifix, rakkniv, spegel, stekpanna, tennmugg, tenntallrik, tändstickor, vattenflaska, 1 veckas proviant.
Kostnad: 50 dollar Vikt: 30 kg

Lägsta Bildning: 17
Egenskaper: BIL, SDP

Färdighet Utb
Författarskap
Första Hjälpen
Köra Vagn
Ledarskap
Musik/Orgel
Orientering
Religion/Välsigna
Religion/Tecken
Religion/Utdrivning
Rida
Sjunga
Teori/Filosofi
Uppmärksamhet
Vältalighet
Projektilvapen
Träffsäk./Revolver

10
10
10
5
5
5
10
10
5
5
5
5
5
10
5
5

Helig Kraft: 1