Rykte i Western

Ditt rykte är din främsta tillgång, åtminstone om du har vett på att använda det väl. Du befinner dig på en tid och en plats där rykten sprider sig fortare än vinden och du kan vara säker på att dina handlingar hinner ifatt dig. Hur olika saker du företar dig påverkar andras uppfattning om dig presenteras här. Liksom hur de kommer att reagera när de känner igen dig.

Din Ryktbarhet består av två olika värden. Det ena anger vilken sorts Rykte du har, om du uppfattas som en skurk, hjälte eller någonstans i gråzonen dem emellan (Skalan går från 1 som det sämsta till 100 som bäst). Det andra värdet, Berömmelse, berättar hur känd du är. Det kan bli hur högt som helst. Du får 50/0 i Ryktbarhet när du börjar.

I Western finns regler för hur vad ditt rykte innebär och hur det förändras beroende på hur du spelar. Dessutom finns en liten lathund med slumptabeller som spelledaren kan använda, eller hämta inspiration ifrån, när du blir igenkänd då du rider in i en ny stad. Här är exempel på hur avskum och ökända personer blir bemötta. Som du ser spelar inte bara vilken sorts rykte du har roll, utan också hur berömd du är... Liknande tabeller finns självfallet även för folk med neutralt och gott rykte, samt för dem med hjältestatus.

Rykte PDF (85k)