Western - Innehållsförteckning

Introduktion (sid. 3)
Rollpersonen (sid. 11)
Egenskaper
Kontrollslag
Köpa/Behålla
Sekundära Egenskaper

Roller (sid. 18)
Advokat
Apache
Charlatan
Guldgrävare
Kavallerist
Kofösare
Läkare
Lagman
Lärare
Nybyggare
Predikant
Prisjägare
Prärieindian
Reporter
Revolverman
Shaman
Skådespelare
Spejare
Spelare
Trapper

Färdigheter (sid. 29)
Olika Färdighetsslag
Fummel
Hur du blir bättre
Färdighetsbeskrivningar
Vapenfärdigheter
Skapa egna Färdigheter
Bakgrund (sid. 49)
Ryktbarhet (sid. 55)
Strid & Skador (sid. 63)

Träffsäkerhet
Träffchans
Räckvidd
Svårighetsgrader
Försvar
Träffmallen
Snabbhet
Stridsvana
Skador
Skadegrupper
Tålighet
Chock
Skydd
Speciella träffar
Skadetabellen
Blodförlust
Fall
Fysförlust
Återhämtning
Permanenta Skador

Vapen (sid. 81)
Vapenmekanismer
Vapentabeller
Patroner och patrontyper
Hölster
Vapenbeskrivningar
Utrustning (sid. 101)
Kvalitet
Pengar
Utrustning
Transporter (sid. 107)
Hästar och andra riddjur
Karavanleder
Flodbåtar
Diligenser
Ponnyexpressen
Telegrafen
Tåg
Restider och Priser
1800-talets Amerika (sid.119)
Städer
Skolor
Underhållning
Folklore
Litteratur
Tidningar
Religiösa rörelser
Politik
Sjukvård
Uppfinningar

Amerikas alla hörn (sid. 129)
Boskapsterritoriet
De Stora Slätterna
Guldfälten
Klippiga Bergen
De Stora Skogarna
Indianterritoriet
Industribältet
Jordbruksbygden
Djupa Södern
Gränsstaterna
Mormonland
New England
Amerikas delstater
Spelledarpersoner (sid. 139)
Namnlistor
Lagens män
Laglösa
Saloonen
Stadsbor
Militärer
Indianer
Landsbygden
Lagen i Västern (sid. 151)
Lagens män
Texas Rangers
Pinkertons detektivbyrå
Efterlysningar
Straff
Lynchningar
Vigilante
Historia (sid. 157)
Presidenter
Historiska personer
Krig (sid. 165)
Frihetskriget
Republiken Texas
Mexikanska Kriget
Amerikanska Inbördeskriget
Frankrikes ockupation av Mexiko
Indiankrig under 1800-talet
Armén (sid. 177)
Arméns organisation
Militära enheter
Infanteriet
Artilleriet
Kavalleriet
Militärskolor
Fort
Gradbeteckningar
Krigsrätt
Indianer (sid. 185)
Präriestammarna
Arapaho
Cheyenne
Comanche
Crow
Kiowa
Pawnee
Sioux
Svartfot
De sydvästra stammarna
Puebloindianerna
Apache
Navajo
Reservat och Indianbyrån
Det Övernaturliga (sid. 203)
Predikanter
Shamaner
Djurliv (sid. 207)
Gruvdrift & Guldruscher (sid. 211)
Äventyr: I väntan på döden (sid. 217)
Bilageförteckning (sid. 239)

Vad har hänt
Fast Träffmall
Träffigurer
SLP-formulär
Stridstabeller
Register, tabell- och kartsammanställning
Inspirationstips


Dessutom medföljer:
Rollformulär
Träffmall
Karta över den Amerikanska västern