Enkätresultat

Tack alla ni som svarade på vår enkät om framtida supplement till Western, som låg uppe under januari. Ni var många som svarade, vilket var oerhört nyttigt för vår planering. Enkäten gick till så att vi i korta ordalag beskrev några olika supplement och sedan bad er betygsätta de olika. Betygsskalan såg ut så här:

1  För uselt, taskigt förslag, tänk en gång till!
2  Hmm, intressant, men kanske inte det första du vill se…
3  Bra, klart inspirerande och användbart.
4  Det här är det givna förstavalet!

Och så här röstade ni:

Utöver själva betygssättningen fanns det också en möjlighet att komma med övriga kommentarer kring utgivningsplanerna, en möjlighet vi är glada att så många av er utnyttjade. Vi har fått in många värdefulla synpunkter. Vi har valt att fästa mycket stor vikt vid era åsikter. Under 1999 kommer vi att ge ut de tre supplement ni helst ville se.

Utgivningsplan för Western 1999

Laglöst Land
I mars kommer Laglöst Land _äntligen_ ut. Vi är ledsna för den groteska förseningen och kan bara be om ursäkt. Texten har legat klar sedan spelet kom ut; vi bad Gunilla Jonsson och Michael Petersén skriva Laglöst Land just för att kunna få ut det första nyskrivna supplementet före årsskiftet, därför var den inte med i enkäten. Det har varit strul med illustrationerna.

Spelledarskärm
Lagom till SydCon 13 - 16 maj kommer en spelledarskärm till Western. Den kommer att innehålla en skärm, fler träffigurer och generaliserade spelledarpersoner (utformade på samma sätt som i kapitlet om Spelledarpersoner i Western) samt rejält med äventyr.

Territoriet New Mexiko (Arizona)
I månadsskiftet augusti/september släpper vi Territoriet New Mexiko (det är möjligt att namnet ändras i framtiden, men inte innehållet). Det innehåller bakgrundsinformation om både Arizona och New Mexiko (som på 1870-talet tillsammans bildade just Territoriet New Mexiko). Denna utökning av Arizonasupplementet har vi gjort efter att flera av er hört av sig och velat ha mer material om New Mexiko också. Det kommer att innehålla detaljkartor över Arizona, New Mexiko, Tucson, Tombstone och Santa Fé. Självfallet med gedigen bakgrundsinformation om dessa städer. Det kommer också att bli mer om guldruscher och gruvdrift, och om spökstäder. Det blir mer information om indianer, och då framför allt om apacherna. Självfallet kommer vi att peta in massor med äventyrsuppslag och ett rejält äventyr i det.

De Vilda Städerna
Lagom till Borås Spelkonvent och allhelgonahelgen kommer Vilda Städer, nu om Abilene, Hays City och Dodge City. Efter att ha funderat en del tror vi att det kommer att kunna bli fler stadsmoduler framöver, och då kändes det vettigt att hålla sig inom Kansas denna gång. Vilda Städer kommer att innehålla detaljkartor över städerna, mängder med bakgrundsfakta, spelledarpersoner, äventyrsuppslag och intriger i de olika städerna. Det kommer också att bli äventyr som utspelar sig i var och en av städerna.