Konstruktörer:
Anders & Tove Gillbring
Illustratör:
Tomas Arfert
Releasedatum:
December 1998
Format:
20 st 4-sidiga formulär
Rekommenderat butikspris:
Cirka 50 kr

Western Rollformulär
Rollformulär till Western säljs i block med 20 fyrsidiga formulär i varje. Nedan får du en översiktlig beskrivning av de olika sidorna.
På sidan 1 hittar du uppgifter, som namn, utseende och klädsel. Här finns också Egenskaperna, pengar och prylar.


Sidan 2 har vapen, strid och Sekundära Egenskaper..
 


På sidan 3 finns plats för viktiga händelser, släkt, familj och eventuella skador. På sidan 4 återfinns alla Färdigheter.